Ulf berättar om
gotländska antikviteter

Ulf Broberg berättar om gotländska antikviteter.

Gotländsk Möbelkultur

När det gäller möbelkultur på Gotland så är den nog det mest typiska våra Almmöbler. Det vresiga växtsättet och den honungsgula färgen är speciellt för ön. Kan bero på den kalkrika jorden på Gotland. Dom flesta är tillverkade under 1800 talets andra hälft.

Barkander i Hörsne samt Klaver i Hejde är dom mest kända. Den sk. “snibbstolen” är också typisk för Gotland. Förekommer från 1700 talets slut och framåt. Utmärkande är den avsmalnande “snibb” på ryggstödets överliggare samt sk. “nagelskärning” på överliggaren samt sargerna.

Vår mest kända möbelsnickare är Olof Blomberg som hade verkstad i Visby på 1700 talets senare del. Skåp , bord, soffor, mm av hög kvalité. Under 1700 talet skapades tunga bord med skivor i Röd Öländsk kalksten. Inte att jämföras med dom Skånska 1800 tals stenborden i Svart Komstadsmarmor. Enligt tradition kom Ölänningarna till Gotland med bordskivor i byte mot slipstenar i sandsten som är vanligt förekommande på södra Gotland.