Så här hanterar vi personuppgifter

Så här behandlar vi dina personuppgifter

Vilka personuppgifter samlar vi in?

De enda personuppgifter Smågårde auktioner samlar in är sådana du anger vid registrering av konto för budgivning och köp. De uppgifter Smågårde auktioner samlar in är namn, e-postadress, telefonnummer och betalningsinformation. Smågårde auktioner behandlar dina personuppgifter i syfte att ge dig bättre service och erbjudanden. Personuppgifterna används för administration, kommunikation med dig som kund och för direktmarknadsföring.

På webbplatsen används även så kallade cookies, i enlighet med vår cookiepolicy.

Behandlingen

Smågårde auktioner är mån om din integritet och det är därför viktigt för oss att all behandling sker på ett korrekt vis, i enlighet med gällande lagar och på ett sätt som säkerställer en trygg och lämplig behandling. All behandling av dina personuppgifter sker enbart för de ändamål som angivits vid insamlandet av personuppgifterna.

Enligt gällande lagstiftning har du rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att när som helst begära att få data om dig raderad.

Smågårde auktioner kommer inte att ge ut dina personuppgifter till någon annan eller överföra dem till något annat land än Sverige utan att du fått tydlig information om detta och i tillämpliga fall fått tillfälle att samtycka till sådant utlämnande.

Om du har synpunkter på behandlingen, vill använda någon av dina rättigheter (se ovan) eller av annan anledning vill komma i kontakt med oss nås vi med följande uppgifter: