Ulf berättar om
gotländska antikviteter

Ulf Broberg berättar om gotländska antikviteter.

Historiska släkter som ger extra proveniens

Bröderna Donner och Jacob Dubbe var två mycket framgångsrika handelshus i Visby vid 1700 talets slut.Skulle man gå på hörsägen skulle det finnas väldigt mycket möbler och annat kvar från dom familjerna. Det händer dock att man ibland kan fastslå att ex. en möbel härrör från dessa. När man kan gå ut med en sådan proveniens, då blir priserna ofta mycket högre!